Vihreä moottoritie

E18-tien Koskenkylä-Kotka -osuus toteutetaan Vihreänä moottoritienä, kiinnittäen erityistä huomiota ympäristövaikutusten hallintaan. Vihreä moottoritie täyttää moottoritielle asetettavat käytännön vaatimukset samanaikaisesti vähentäen tien rakentamisen ja tierakennelmien vaikutusta ympäristöön ja eläimistöön suhteessa tavallisiin ratkaisuihin.

Ympäristövaikutusten hallinta on osa sekä tien suunnittelua, toteutusta että ylläpitoa. Suunnitteluratkaisut, kuten eläimistön kartoitukset, tielinjan sijoittelu välttäen uusien herkkien luontoalueiden muokkausta ja vihersiltojen sijoittaminen tärkeimmille eläinten kulkureiteille vähentävät suoraan rakennettavan tien tulevia ympäristövaikutuksia.

Myös rakentamisen ja ylläpidon ratkaisut vaikuttavat tien ympäristöön. Minimoimalla maansiirrot ja -kuljetukset, käyttämällä uudempaa kalustoa ja biopolttoaineita sekä satelliittipaikannusta osana työnohjausta vähennetään sekä rakennus- ja ylläpitotöistä syntyviä päästöjä että maanrakennustöiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi tielle asennetaan älykäs LED-valaistus, joka vähentää tievalaistuksen energiankulutusta hankkeen toteusaikana arviolta 2 gigawattituntia.

Ainutlaatuisena osana Valtatie 7 -hanketta osaksi tielinjaa rakennetaan valmiudet sähköautojen latauspisteille, jotka mahdollistavat tien käyttämisen uudenlaisten matkustustapojen kokeilualustana tulevaisuudessa.