Tieyhtiö Valtatie 7 Oy

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:llä on vuoteen 2026 asti voimassa oleva palvelusopimus elinkaaripalvelujen tuottamisesta Liikenneviraston kanssa Koskenkylän ja Kotkan välisellä tieosuudella. Palvelusopimuksen mukaan Tieyhtiö Valtatie 7 Oy vastaa kokonaispalvelusta, johon kuuluu tien rakennussuunnittelu, rakentaminen, kunnossapito sekä rahoitus.

Tieyhtiö järjestää rakennustöissä tarvittavan rahoituksen. Liikennevirasto alkaa maksaa palvelumaksua Tieyhtiölle, kun uusi moottoritie on otettu liikenteelle.

Tieyhtiön omistajina ovat Meridiam Infrastructure, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä Destia Oy.

Yhteystiedot
Jaakko Kouvalainen
toimitusjohtaja
p. 040 54 68 073