Koskenkylä-Kotka

Hanke lukuina
Uutta moottoritietä 53 kilometriä, joista moottoriliikennetien muuttamista moottoritieksi 17 km

 • Uudet eritasoliittymät 6 kpl
 • Nykyisten eritasoliittymien parantaminen 2 kpl
 • Levähdysalueet 3 kpl
 • Kevyenliikenteen väylät 19 km
 • Muut tiejärjestelyt 52 km
 • Siltapaikat 56 kpl, uusia siltoja 68 kpl
 • Meluntorjunta 35 km
 • Pohjavesisuojaus 4 km
 • Markkinamäen moottoritietunneli 497 m
 • Liikennetelematiikka Porvoo–Kotka 83 km

Elinkaarimalli
E18 Koskenkylä-Kotka hanke toteutetaan elinkaarimallilla (public private partnership), jossa tiehankkeen toteuttajana on yksityinen yritys.

 • Elinkaarimallissa palveluntuottajana toimiva Tieyhtiö Valtatie 7 Oy vastaa moottoritien kokonaispalvelusta, johon kuuluvat suunnittelu, rakentaminen, rahoitus ja kunnossapito vuoteen 2026 asti.
 • Yksityisellä toteutus- ja rahoitusmallilla nopeutetaan merkittävästi rakentamisvaihetta ja tie voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin.
 • Tien käyttöönotto jo vuonna 2014 parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksiä Kaakkois-Suomessa hyödyttäen alueen asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita selvästi tavanomaista toteutusmallia aikaisemmin.
 • Elinkaarimallissa palveluntuottaja saa korvauksen tien rakentamisesta ja kunnossapidosta palvelumaksuina.
 • Liikennevirasto maksaa palvelumaksuja liikenteelle avatuista ja käytössä olevista tieosuuksista.
 • Vuoteen 2026 jatkuvan palvelujakson jälkeen tie siirtyy Liikenneviraston hallintaan.